پاسخ به شبهات وهابیت

شبهه در مورد حدیث جابر و 13 امام

شبهه اي در يك كانال وهابیون هست كه احاديثي در برخي كتب شيعيان حديثي هست كه جابر بر فاطمه سلام الله عليها وارد شد و لوحي نزد فاطمه(س)بود كه اسامي اوصياي رسول خدا 12نفر از فرزندان فاطمه هستند و علي عليه السلام جزو انها نيست .چون علي عليه السلام فرزند فاطمه(س)نيست.و در حديثي ديگر هست كه اوصياي رسول خدا 12نفر هستند از فرزندان علي و فاطمه(من ولد علي و فاطمه)كه يا مسموم ميشون يا شهيد.و در اين حديث هم 12امام فرزند علي عليه السلام هستند و خود علي يا معصوم نيست يا امامان شيعه 13تا هستند.و نوشته بود شيعيان تا جوابي ندارند ميگويند حديث متواتر نيست.لطفا توضيح دهيد.(درضمن عليه السلام در بيان اونها نبود و م

شبهه جنگهای حضرت علی(ع) بر علیه ایرانیان

لطفا در مورد شبهه ذیل که در مورد جنگهای حضرت علی بر علیه ایرانیان است توضیح دهید:
ـ مردم خراسان نيز در زمان علي بار ديگر سر به شورش برداشتند و از اسلام سر باز زدند. علي اين بار جعدة بن هبيره را به سوي خراسان فرستاد و او مردم نيشابور را محاصره كرد تا تسليم شدند. مردم مرو هم در همان زمان دست به قيام زدند كه او آنها را هم ساكت كرد (طبري، ج ۶، صفحۀ ۲۵۸۲ ـ الكامل، ج ۱، صفحۀ ۳۲۵؛ فتوح البلدان، صفحۀ ۲۹۲).
ـ فتوح البلدان، صفحۀ ۱۵۱ ـ ۱۵۰:

شبهه ایراد حدیث غدیر به خاطر اختلاف برخی صحابه با حضرت علی(ع) بر سر غنائم یمن

يك وهابی مي گفت در واقعه غدير پيامبر به خاطر اختلاف امام علي با كساني بر سر غنيمت جنگي،گفته امام علي دوست من است.چه جوابي دارد؟

در جواب به این شخص بگویید: این ادعا از چند جهت قابل خدشه و مردود است:
1. واقعۀ بازگشت حضرت علی (ع) از سفر یمن و دلخوریی همراهانش از او در ابتدای مراسم حج بود؛ چرا پیامبر (ص) برای رفع کدورت، چندین روز بعد، یعنی در هیجده ذی الحجه و آن هم نه در مکه، بلکه در میان راه، امام علی (ع) را تأیید کند؟!

شهادت حضرت زهرا(س) در تقویمها

فردي ميگفت ما چيزي به عنوان شهادت حضرت زهرا (س) راقبول نداريم چون تاچندسال پيش درتقويم وفات آن جناب ذكرشده بودنه شهادت. لطف كنيدهم درمورداين سؤال وهم به شكل مستندومستدل تاريخ شهادت آن بانو(س) رابرايمان اثبات كنيد؟

در مورد این سوال که چرا در سالهای قبل در تقویم به جای واژه شهادت از واژه رحلت استفاده می شد باید گفت که درج شدن یا نشدن در تقویم تنها معیار ما، برای شرع مقدس اسلام نیست و ما باید معیارهای متفاوتی را در نظر بگیریم تا به نتیجه بهتر و قطعی تر برسیم،

شبهه در مورد حقانیت داعش!!

آيا اين درست است كه داعش، دين اسلام را عملي تر و دقيق تر از هر گروه يا دولت اسلامگرايي، اجرا و تمدن اسلامي را احياء كرده است؟ منظور اصلي من چاپ پول اسلامي، دريافت و پرداخت دقيق زكات، رسيدگي سريع و قاطعانه به جرائم و كمك به مسلمين، و همچنين جهاد بي وقفه با كفار و توسعه سرزمين هاي اسلامي و برده داري، تعيين رهبر خلافت، كه از اصول حكومت هاي اسلاميست؟

متاسفانه گروهکهای جنایتکار تکفیری بعثی بی دینی همچون داعش که به دست دشمنان اسلام و برای نابودی اسلام ساخته شده اند با نام اسلام دست به جنایتهایی می زنند که هیچ جایگاهی در دین مبین اسلام که دین رحمت و مغفرت است نداشته و ندارد.